Connecting Kidz

Little People Playschool
Contact us
Address 6 New Cross Street, Sonstraal, Durbanville
Telephone 074 126 2690
E-mail E-mail
facebook Join us

Little People Playschool is n tweetalige speelskooltjie wat ek van my huis af bestuur. Hier bied ek jou kleinding (2-4jaar) sosiale interaksie, emosionele ontwikkeling en kognitiewe stimulasie. Klein groepies, sillabus gebasseerd in n huislike atmosfeer met ‘n christelike aanslag. Ek is n gekwalifiseerde onderwyseres met n assistent wat liefdevolle aandag sal verseker.

My program is opgestel volgens temas en al die aktiwiteite word volgens dit beplan.

Die dagprogram:
08:45-9:00 Aflaaityd
09:00-9:45 Fynmotoriese aktiwiteite en vryspel
09:45-10:00 Opruim, handewas en toilet roetine
10:00-10:20 Kosblik
10:30-10:40 Bybel en temabespreking
10:45-11:00 Skeppende aktiwiteit
11:00-11:45 Vryspel buite en grootmotories aktiwiteite
11:50-12:15 Handewas, toilet roetine, liedjies, rympies en storietyd
12:15-12:30 Huistoe gaan tyd


Little People Playschool is a bilingual school that I run from my home. I offer your child (2-4years old) social interaction, emotional development and cognitive stimulation. Small groups, syllabus based in a home atmosphere with a Christian basis. I am a qualified teacher with an assistant who will ensure loving attention.

My program is compiled according to themes and all activities are planned around them.

The daily program:
08: 45-9: 00 Drop off time
09: 00-9: 45 Fine motor skill activities and free play
09: 45-10: 00 Cleaning, hand washing and toilet routine
10: 00-10: 20 Snack time
10: 30-10: 40 Bible and theme discussion
10: 45-11: 00 Creative activity
11: 00-11: 45 Free play outside and motor skill activities
11: 50-12: 15 Hand washing, toilet routine, songs, rhymes and story time
12: 15-12: 30 Home time

Little People Playschool Little People Playschool
Little People Playschool Little People Playschool
Little People Playschool Little People Playschool
Little People Playschool Little People Playschool