Connecting Kidz

Kleuter Akademie
Kleuter Akademie
Address Goedemoedstraat 126,
The Crest, Durbanville
Telephone 021 976 4083
E-mail Epos facebook Sluit by ons aan
Address Van Der Bylstraat 5, Durbanville Telephone

021 976 2437

E-mail Epos facebook Sluit by ons aan
Address

Kendalweg 37,
Eversdal

Telephone 021 976 8741 E-mail Epos facebook  Sluit by ons aan
            website Ons Webtuiste

Kleuter Akademie is ‘n opvoedingssentrum vir kinders vanaf 3 jaar tot 5 jaar. Ons kombineer verskillende opvoedingsbeginsels om u kind toe te rus met lewensvaardighede en hom/haar skoolgereed te kry.

Ons tye is 07h00 tot 18h00

Ons bied:

• 'n Klein groepie kinders wat individuele aandag verseker.

• Gekwalifiseerde onderwyseresse

• 'n Volledig gebalanseerde opvoedkundige program

• Leerareas wat fokus op die verskillende aspekte van ontwikkeling en opvoeding

• Interessante temas en aktiwiteite elke week

• Lekker en stimulerende dagprogram

• Christelike en huislike atmosfeer

Ons Missie

Ons missie is om 'n onderrig fasiliteit te wees wat die ontwikkeling en opvoeding van die kinders wat in ons sorg geplaas is, op 'n bekwame en unieke manier behartig en om die belange en welsyn van die kinders eerste te plaas met elke besluit wat geneem word.
Ons kinders is ons toekoms en ons moet hulle voorberei en toerus om dit met selfvertroue toegemoet te gaan. Ons personeel is die hoeksteen van ons akademie en net die heel beste word aangestel. Ons weet dat dit die mense is wat ons kinders van dag tot dag versorg, wat werklik 'n lewenslange invloed op ons kinders het.

Kleuter Akademie Kleuter Akademie
Kleuter Akademie Kleuter Akademie
Kleuter Akademie Kleuter Akademie