Connecting Kidz

Kinder Paradys
Contact details
Address c/o Willie Hofmeyer Str and
Voortrekker Road,
Bellville
Telephone 021 948 5917
Mobile phone 083 460 8068
Email Email
ONS VOORSIEN IN DIE EMOSIONELE, VERSTANDELIKE EN FISIESE BEHOEFTES VAN U KIND

• Qualified, experienced and caring Staff

• Babas and Kleuters: 3 maande to 5 jaar

• Klein groepe: 07h00 - 17h45

• Development of the whole child through exciting and stimulating programmes

• Safe and fun learning environment

• Breakfast, lunch and an afternoon snack is provided

• Extra - curricular activities

• Genoeg tyd vir u kind om kind te wees en te leer deur speel

DEUR CHRISTELIKE ONDERRIG BEGELEI ONS U KIND OP SY/HAAR PAD NA
SELFSTANDIGHEID EN ONAFHANKLIKHEID.
Skakel ons nou om u kind se plek te verseker
Kinder Paradys