Connecting Kidz

Hartediefies Dagsorg
Address h/v Narvik en Amadeus Strate, Avalon Landgoed, Uitzicht, Durbanville Telephone 082 491 0506 E-mail Epos website Besoek ons

By Hartediefies gaan dit ons werk wees om te speel terwyl ons leer. Speel-speel sal ons hulle skoolgereed kry.

Hartediefies Dagsorg is binne Avalon Landgoed, Uitzicht, Durbanville, geleë en bied ons die volgende:

Vol-en Halfdag sorg vir alle kinders wat binne en buite Avalon woonagtig is
Maandag – Vrydag 07:30vm – 05:30nm
Oop gedurende skoolvakansies, behalwe Desember en 1 week in Junie/Julie
Dagsorg vir kinders 2 jaar tot 5 jaar oud
Toegewyde personeel met toepaslike opleiding en ondervinding, sowel as Eerstehulp
Buitemuurse aktiwiteite
Taal: Afrikaans en Engels
‘n Gebalanseerde middagete vir voldag kinders
Uitstekende Sekuriteit
Liefdevolle en sorgsame omgewing met groot buitemuurse speelarea
‘n Holistiese Ontwikkelings-en-Stimuleringsprogram
Interessante Temas en Aktiwiteite elke week
Hulp met “potty training” van kleintjies
Christelike waardes en beginsels
Kleiner klassies vir meer individuele aandag
Gestruktueerde, maar pretvolle leeromgewing

Hartediefies

Hartediefies is now also registered and approved for babies and toddlers 0 - 2 years. Registration is now open for our new 2019 baby and toddler class, as well as registration for our 3 - 5 year old classes. Limited space available.

Hartediefies is nou ook goedgekeur en geregistreer vir babas en peuters van 0 - 2jaar. Registrasie vir ons nuwe 2019 Babaklas is nou oop! So ook registrasie vir ons 3 - 5 jarige klasse. Beperkte spasie beskikbaar.

Hartediefies Daycare is situated in Avalon Estate, Uitzicht, Durbanville and we offer the following:

Full and Half Day care for all kids living in Avalon and surrounding areas
Monday - Friday 07:30am – 05:30pm
Care for little ones ages 2 years - 5 years
Appropriately Qualified and Trained Staff, as well as First Aid training
Extra-Mural Activities
Language: Afrikaans and English
Lunch for full day children
Excellent Security
Loving, caring environment with big outdoor play area
A holistic developmental programme
Interesting Themes and Activities each week
Assistance with potty training little ones
Christian Principles & Values
Smaller classes, more individual attention
Structured, but a fun learning environment
Open School Holidays, except December and 1 week in June/July

Hartediefies Dagsorg

Besoek ons
Visit us

Hartediefies Dagsorg Hartediefies Dagsorg
Hartediefies Dagsorg Hartediefies Dagsorg
Hartediefies Dagsorg Hartediefies Dagsorg