Hartediefies Dagsorg

Description:

Hartediefies Daycare is situated in Avalon Estate, Durbanville and we offer the following:

 Full & Half Day care for all kids living in Avalon and surrounding areas

 Monday-Friday 07:00am – 05:30pm

 Care for little ones ages 3 months - 5 years

 Appropriately Qualified and Trained Staff, as well as First Aid training

 Extra-Mural Activities

 Language: Afrikaans and English

 Lunch for full day children

 Excellent Security

 Loving, caring environment with big outdoor play area

 A holistic developmental programme

 Interesting Themes and Activities each week

 Assistance with potty training little ones

 Christian Principles & Values

 Smaller classes, more individual attention

 Structured, but a fun learning environment

 Open School Holidays, except December and 1 week in June/July

_______________________________________________________________________________________________________

                                       Hartediefies Hartediefies      CLICK HERE TO VISIT OUR WEBSITE     Hartediefies Hartediefies
 

____________________________________________________________________________________________
 

Hartediefies Dagsorg is binne Avalon Landgoed, Durbanville, gelee en bied ons die volgende:

 Vol-en Halfdag sorg vir alle kinders wat binne en buite Avalon woonagtig is

 Maandag – Vrydag 07:30vm – 05:30nm

 Oop gedurende skoolvakansies, behalwe Desember en 1 week in Junie/Julie

 Dagsorg vir kinders 3 maande - 5 jaar oud

 Toegewyde personeel met toepaslike opleiding en ondervinding, sowel as Eerstehulp

 Buitemuurse aktiwiteite

 Taal: Afrikaans en Engels

 ‘n Gebalanseerde middagete vir voldag kinders

 Uitstekende Sekuriteit

 Liefdevolle en sorgsame omgewing met groot buitemuurse speelarea

 ‘n Holistiese Ontwikkelings-en-Stimuleringsprogram

 Interessante Temas en Aktiwiteite elke week

 Hulp met “potty training” van kleintjies

 Christelike waardes en beginsels

 Kleiner klassies vir meer individuele aandag

 Gestruktueerde, maar pretvolle leeromgewing

Ask Query To Business Owner...

Please fill in the below form with your query and we will get back to you.

Share this info

Featured Listings

 • Rising Stars Academy

  6 Circle Road, , Table View Cape Town, Western Cape , South Africa

  +more

  Added on : 2011-05-05 12:00 AM

 • Garfield Pre-Primary School

  10 Garfield Road, , Claremont Cape Town, Western Cape , South Africa

  +more

  Added on : 2012-04-03 1:19 PM

 • Singing Forest Montessori

  14 Trust Avenue, Fourways, Gauteng , South Africa

  +more

  Added on : 2013-11-22 10:52 AM

Popular Listings

 • Splendid Kids

  49 Hannes Louw Drive , Parow Cape Town, Western Cape , South Africa

  +more

  Added on : 2011-11-14 12:00 AM

 • Peekaboo Daycare and Preschool

  139b Humewood Drive, , Parklands Cape Town, Western Cape , South Africa

  +more

  Added on : 2012-11-22 9:23 AM

 • Rising Stars Academy

  6 Circle Road, , Table View Cape Town, Western Cape , South Africa

  +more

  Added on : 2011-05-05 12:00 AM

Recently Added Listings

 • The Shred

  68 Auckland Street, Paarden Eiland Cape Town, Western Cape , South Africa

  +more

  Added on : 2019-10-21 2:38 PM

 • Musik Makers

  Cape Peninsula Cape Town, Western Cape , South Africa

  +more

  Added on : 2019-10-16 11:58 AM

 • Table View Preschool and Creche

  11 Pentz Drive, Table View Cape Town, Western Cape , South Africa

  +more

  Added on : 2019-10-15 3:48 PM